1. Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą są organizowane za zgodą ks. biskupa Jacka Jezierskiego, Biskupa Elbląskiego.

2. Organizatorem rekolekcji jest parafia rzym.-kat. pw. Św. Józefa w Pasłęku. Organizator podejmuje w tym dziele współpracę z Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu. 

3. Rekolekcje odbędą się w Elblągu, w dniach 17 – 19 sierpnia 2018 roku.

4. Rekolekcje odbędą się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Grunwaldzkiej 135, 82-300 Elbląg. Mapka z trasą dojazdu do hali MOSiR znajduje się na stronie www.rekolekcje-elblag.pl w odpowiedniej zakładce.

5. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo wzięcia w nich udziału. Rejestracji można dokonać przez wypełnienie formularza na stronie www.rekolekcje-elblag.pl  lub osobiście w Biurze Rekolekcyjnym przy Katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

6. Opłata za Rekolekcje. Opłata za sam udział w Rekolekcjach wynosi 80 zł od osoby dorosłej, 50 zł od młodzieży (do 20 roku życia), darmowe wejście bez prawa rezerwacji miejsca mają dzieci do lat 6 (po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców). Rekolekcje nie mają charakteru dochodowego, a opłata jest konieczna, aby pokryć koszty wynajmu hali MOSiR, obsługi technicznej, nagłośnienia, sceny, oświetlenia, tłumacza, obsługi medycznej, zespołu muzycznego, przelotu rekolekcjonisty z Ugandy, noclegów i innych wydatków koniecznych dla organizacji rekolekcji.

Istnieje możliwość wykupienia obiadów, które będą serwowane przez dwa dni rekolekcji (koszt 2 obiadów wynosi 30 zł).

Niezależnie od wybranego pakietu ("z wyżywieniem" lub bez), prosimy dokonać przelewu na podane konto: Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Józefa, Pl. św. Wojciecha 11, 14-400 Pasłęk, Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, ul. Westerplatte 17, 14-400 Pasłęk, nr konta 84 8313 0009 0000 4343 2000 0100, z  dopiskiem: ofiara na rekolekcje, imię nazwisko i miejscowość - w ciągu 7 dni od niniejszego zgłoszenia. Po tym terminie nieopłacone zgłoszenie zostanie anulowane. Po wpłynięciu wpłaty na konto, prześlemy na Państwa adres mailowy (podany przy zgłoszeniu) potwierdzenie udziału w Rekolekcjach. 

7. Wniesiona ofiara nie podlega zwrotowi. W razie rezygnacji, prosimy o przekazanie swojego miejsca innej osobie i powiadomienie Organizatora o tym fakcie w Biurze Rekolekcyjnym, telefonicznie pod numerami: 606181748 oraz 663543480 (w godz. 16.00-20.00) lub drogą mailową cne.elblag@gmail.com

8. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi również w przypadku zmiany Rekolekcjonisty z przyczyn niezależnych od Organizatora.

9. Organizatorzy nie zapewniają noclegów w czasie Rekolekcji. Adresy proponowanych miejsc noclegowych są umieszczone na stronie www.rekolekcje-elblag.pl

10. Wyżywienie: w planie Rekolekcji przewidziane są dwie krótsze przerwy (przedpołudniowa i kolacyjna) oraz jedna dłuższa (obiadowa). Osoby, które wybrały przy zapisie opcję "z wyżywieniem" otrzymają obiad w piątek i sobotę.

11. Dojazd i rejestracja Uczestników: po przyjeździe, należy udać się do recepcji (przy wejściu do hali MOSiR), by odebrać identyfikator uprawniający do przebywania na terenie hali oraz bony na obiady (jeśli wybrana została opcja "z wyżywieniem"). Recepcja w pierwszym dniu Rekolekcji (17 sierpnia 2018) czynna jest od godziny 7:30. (Prosimy szukać stanowiska z pierwszą literą swojego nazwiska.)

12. Co wziąć ze sobą? Jak się przygotować? Prosimy zabrać ze sobą Pismo Święte i różaniec. W miarę możliwości, należy skorzystać z sakramentu spowiedzi PRZED REKOLEKCJAMI w swoich parafiach. W trakcie Rekolekcji może zabraknąć kapłanów do wysłuchania spowiedzi tak wielu osób.

Program Rekolekcji na poszczególne dni znajduje się na stronie www.rekolekcje-elblag.pl

13. Uczestnictwo w Rekolekcjach dzieci możliwe jest wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów lub osób pełnoletnich. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji opieki sprawowanej nad dziećmi. Udział każdego dziecka do lat 6 musi być zgłoszony Organizatorowi za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Dopełnienie procesu rejestracji oraz wniesienie opłaty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i pełnym udziałem w Rekolekcjach.

14. Uczestnik naruszający porządek (zakłócający przebieg Rekolekcji, przez wybryki chuligańskie, stan wskazujący na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych) może zostać usunięty z Rekolekcji przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.

16. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i organizacji Rekolekcji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883.00). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez Organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

17. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Rekolekcji.

18. Każdy Uczestnik Rekolekcji zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.

«Jeśli ktoś jest spragniony, 

a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!

 Jak rzekło Pismo: 

Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza»